Waarom Mus & Draak

De Mus & Draak methode is ontwikkeld om meer muziek en drama/toneel op kinderdagverblijven te laten plaatsvinden. Recent onderzoek van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) heeft namelijk uitgewezen dat creatieve en kunstzinnige activiteiten momenteel nauwelijks een onderdeel van het kinderdagverblijf-programma zijn. Dat is een gemiste kans, want muziek en drama/toneel zijn hele goede manieren om de ontwikkelingsgebieden van kinderen te stimuleren. Zo heeft muziek een zeer positieve uitwerking op het brein. En hebben toneellessen een goede invloed op taalontwikkeling en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn kunst en cultuur een essentieel onderdeel van het leven en is het belangrijk om kinderen dit al van jongs af aan te laten ervaren, zodat het ook later in hun leven een vanzelfsprekende rol kan spelen.